İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 01.03.2017 tarih, 23056785 sayılı yazısında bildirilen hesap numarası revize edilmiş olup, kart ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve kart basımı için verilecek resimlerin jpeg formatında cd ya da taşınabilir bellek içersinde Derneğimize teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

kaynak:igmd.org.tr    akilli-kart-hesap-bilgileriBir cevap yazın